ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ [ 24 ก.ย. 2555 ]


               ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามวัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์การเรียนรู้ จากการประกวดโครงการดังกล่าว สรุปผลการตัดสิน ดังนี้ * รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง เทศบาลตำบลท่ายาง * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยทรายเหนือ อบต.ห้วยทรายเหนือ * รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งสลอด อบต.หนองกะปุ
 

 

 
 
     
 
Jun - 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
 
 
;
 
 
เกี่ยวกับเทศบาล.| นโยบายและแผนงาน | ข่าวประกาศ | แหล่งท่องเที่ยว-สินค้า OTOP | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา